I dag har 84 procent av kommuninvånarna tillgång till fiber, vilket placerar Värnamo kommun på femte plats i landet när det kommer till fiberutbyggnad. Men politikerna nöjer sig inte med det, under onsdagen fattade man beslutet inom Värnamo Stadshus AB, vilket är moderbolaget för de kommunala bolagen, att avsätta 60 miljoner kronor för att de resterande 1 400 hushållen ska få möjligheten att ansluta sig också. Det är förvisso den svåra delen av fiberutbyggnaden eftersom de allra flesta bor ute på landsbygden. För många är det dessutom brådskande med fiberutbyggnaden eftersom Telia aviserat att man kommer att stänga 13 stationer den 30 november i år, vilket kommer att drabba 350 Telia-kunder i kommunen och ett 70-tal kunder med ADSL.

– Det känns jättebra att kunna ersätta det med fiber och det är jättemånga som ringer och undrar ”när får vi fiber?”, säger Gunnar Crona, (KD), styrelseordförande i Värnamo Energi.

Hela satsningen är kostnadsberäknad till 120 miljoner, vilket innebär att Värnamo Energi står för lika mycket som moderbolaget. Man hoppas förstås på hjälp i form av statsbidrag men det är ingenting man räknar med enligt kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

– Vi inväntar inte statsbidrag, säger han.

Annons

Visst kommer man att söka statsbidrag till utbyggnaden men han bedömer att chanserna är små, för att inte säga minimala, att Värnamo kommun ska beviljas och det på grund av att man varit så framgångsrika med sin fiberutbyggnad.

– Det finns kommuner som har åtta procent utbyggt. Hur troligt är det då att Värnamo kommun som har 84 procent ska få bidrag? frågar sig Hans-Göran Johansson.

Innan arbetet kan sätta igång krävs ett formellt beslut från Värnamo kommunfullmäktige och det räknar man med att ta i slutet av maj men enligt Gunnar Crona så börjar man planera för utbyggnaden omedelbart.

Beslutet innebär dock inte att man per automatik kommer att ansluta varenda fastighetsägare i Värnamo kommun. I uppdraget till Värnamo Energi står det att man ”i princip” ska kunna erbjuda 100 procent fiberanslutning.

– För att det ska bli så måste vi ha ett visst antal som tackar ja men jag är ganska övertygad om att de flesta kommer att tacka ja, säger Gunnar Crona.

Hur är det med fiberutbyggnaden i Värnamo? Den pågår väl fortfarande?

– Vi räknar med att de flesta områdena inne i Värnamo ska få fiber under 2017, något område kanske dröjer till nästa år, säger Gunnar Crona.