På scen fick kulturchefen Lars Alkner den på förhand givna frågan av Riksantikvarieämbetets kommunikationschef Helena Håkansson. "Hur känns det?"

– Det känns jätteroligt och det är en bekräftelse och ett bevis på att allt det vi arbetat med uppskattas av många, även utanför Värnamo, säger Alkner och fortsätter:

–Man kan ju bli lite hemmablind ibland, men det här gör att man verkligen får en kick och vill fortsätta arbetet.

Värnamo tog hem priset

Värnamo tog hem priset i konkurrens med fem andra nominerade kommuner i landet.

Från scen läste Lars Amréus upp motiveringen som löd:

Värnamo kommun arbetar sedan flera år målmedvetet med att lyfta kulturarvet och synliggöra kulturmiljöer. Kommunen samverkar med många olika aktörer för att bevara och utveckla olika kulturmiljöer och för att göra medborgarna delaktiga i kulturmiljöarbetet.

– Värnamo har gjort ett jättefint arbete med att lyfta kulturmiljöfrågorna på flera olika nivåer i kommunen.

– Projektet Kulturarvs-nod som drivs tillsammans med Jönköpings läns museum för att nå nya målgrupper är ett exempel. Hur kommunens kulturmiljöer används i skolundervisningen är ett annat positivt exempel som vi hoppas andra kommuner kan inspireras av, säger riksantikvarie Lars Amréus.

– Genom att anta en kulturmiljöplan i kommunfullmäktige har Värnamo också visat att man vill arbeta strukturerat och långsiktigt med kulturmiljöfrågor.

Annons

Första gången en ensam segrare utses

Det är andra gången som årets kulturmiljökommun utses och syftet är att uppmärksamma det viktiga kulturmiljöarbete som utförs i kommunerna. Den första gången var 2015. Då delade tre kommuner på utmärkelsen, Kramfors, Landskrona och Trollhättan.

"Man får verkligen en kick" säger Värnamos kulturchef Lars Alkner om utmärkelsen.
Foto: Fredrik Streiffert

I år är alltså första gången som en ensam segrare utses.

– Det känns fantastiskt roligt! Det är ett målmedvetet arbete under flera år tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen som nu har givit resultat. Jag vill särskilt lyfta fram vår kommunantikvarie Peter Andersson som varit drivande i detta, säger Lars Alkner.

– Det är också roligt att Riksantikvarieämbetet lyfter fram Värnamo kulturarvsnod, som är ett riktigt samverkansprojekt med bland andra Jönköpings läns museum, hembygdsrörelsen och skolan. De övriga nominerade kommunerna var Helsingborg, Höganäs, Järfälla, Mölndal och Olofström.

Eva Törn, ordförande i kulturnämnden i Värnamo tar emot diplomet av riksantikvarie Lars Amréus. I bakgrunden kommunarkitekt Behnam Sharo och Lars Alkner, kulturchef i Värnamo.