Gummifabriken invigs officiellt om fem månader. En fråga som ännu inte har fått ett svar är var alla bilburna besökare ska parkera.

Nu finns dock ett konkret förslag. På tisdagen beslutade kommunstyrelsen att avsätta sju miljoner kronor för att utreda och eventuellt göra parkeringsplatser på tre fastigheter.

En av dem är talldungen mellan folkhögskolans nya elevhem på Smedgatan och industrifastigheten Järnet.

Särskilt värde

– Vi har fått uppdraget att föreslå att man beviljar bygglov för en parkeringsplats där, bekräftar Sabina Johansson Kullman, projekteringsingenjör på tekniska förvaltningen, men lägger till att "sen får vi se vad som händer".

I kommunens grönplan från 1991 är nämligen dungen markerad som värdefull.

– Det indikerar att det kan vara problematiskt att ändra detaljplanen. Har vi en gång sagt att träden är värdefull som skog är det svårare att ändra en plan. Men formellt sett är ju inget omöjligt, säger trafikingenjör Anders Norén.

Jobbparkering

Annons

Gottlieb Granberg (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att det har varit svårt att hitta lämpliga parkeringsplatser till Gummifabriken.

Är det inte viktigt för kommunen att bevara sina grönytor?

– Jo, vi ska ha grönytor men vi måste också ha parkeringar nu när vi har för avsikt att växa.

Talldungen ligger ju på andra sidan järnvägen och inte jättenära Gummifabriken. Hur tänker ni där?

– Tanken är att den parkeringen i så fall skulle vara för de som har sin arbetsplats i Gummifabriken medan parkeringsplatserna som är närmare skulle vara för besökare, säger Gottlieb Granberg.

Upp mot 400 behövs

I dag finns ett 100-tal parkeringsplatser runt Gummifabriken. Det motsvarar bara en fjärdedel av det beräknade behovet.

Enligt kommunens uppskattning skulle en avverkad talldunge kunna ersättas med omkring 130 p-platser. På den så kallade "Mejeritomten" – granne med Gummifabriken – tänker man sig cirka 150 p-platser.

Närmast järnvägen i riktning mot Norra övergången finns i dag en grusbelagd yta som används som parkeringsplats. Den vill kommunen göra om och på så sätt utöka med 30-talet platser till omkring 140 p-platser.