Ansökan som har lämnats in av Bra Liv, som driver Vårdcentralen i Anderstorp, innebär att verksamheten kan komma att slås ihop med Gislaveds vårdcentral.

– Det är lättare att kunna driva den på ett bra sätt om vi slår ihop den med Gislaveds vårdcentral till en enhet, säger Charlotta Larsdotter, direktör för de offentligt drivna vårdcentralerna på Bra Liv.

Minska dubbelarbete

Det kommer inte att hända något märkbart inledningsvis när Anderstorps och Gislaveds vårdcentraler slås ihop till en enhet. Patienterna kommer inte att märka något, menar Charlotta Larsdotter.

Annons

– Det här handlar framför allt om att vi underlättar när vi kan göra det administrativa arbetet gemensamt för båda vårdcentralerna. Som det är nu blir det dubbelarbete med en del av administrationen när den måste göras på båda ställena, säger hon och tillägger:

– Detta gör att vi sparar tid och kan lägga mer tid och resurser på vården och att vi stärker upp den.

"Vi stärker upp"

Det handlar alltså inte om att Anderstorps vårdcentral försvinner utan om att den rent formellt blir en filial till Gislaveds vårdcentral och Charlotta Larsdotter poängterar att invånarna inte ska tro att det handlar om neddragningar.

– Det är snarare tvärtom, att vi stärker upp i Anderstorp. Redan i dag samarbetar vi över gränserna och vi har personal som jobbar på båda ställena. Om båda vårdcentralerna fungerar som en gemensam enhet kan man ännu lättare samarbeta över gränserna, säger hon och fortsätter:

– Om någon personal till exempel är sjuk blir det lättare att täcka upp för varandra, så att vi har en högkompetent vård som kommer invånarna till godo, säger hon.

Vårdvalsenheten bestämmer

Ansökan om att få driva Anderstorps vårdcentral som en filial till Gislaveds vårdcentral har lämnats in till regionens vårdvalsenhet som kommer att ta beslut i frågan.