Det var efter brev och samtal från en patient som misstankar om dataintrång uppstod. En utredning startades av regionen som visar att intrånget kan vara större än så.

— Vi fick indikationer på att den anställde tagit del av journaluppgifter för en person som denne inte har någon patientrelation till. När vi gjorde en loggkontroll visade det sig att det inte bara rör en individ utan flera, säger Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län.

Vårdadministratören misstänks för att olovligen ha tagit del av patientuppgifter i journalsystemet Cosmic under perioden 1 maj till 29 november förra året. Händelsen har polisanmälts.

Hur ser du på det inträffade?

Annons

— Det är oacceptabelt och allvarligt. Det är därför som vi har gått vidare med en polisanmälan efter de rutiner som vi har, säger Micael Edblom.

Jobbar vårdadministratören kvar?

— Nej, det blev avstängning så snart vi fått reda på svaren från loggkontrollen.

Vad har vårdadministratören angivit som förklaring till det inträffade?

— Det är en del i polisutredningen som får framkomma där, säger Micael Edblom.

Han vill inte uppge hur länge den misstänkta vårdadministratören varit anställd i regionen eller var inom områdena psykiatri och rehabilitering samt medicinsk diagnostik som hen jobbar.

Enligt patientdatalagen får en anställd ta del av uppgifter i en patientjournal endast om han eller hon har en vårdrelation med patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete i hälso- och sjukvården. Enligt polisutredningen finns misstankar att vårdadministratören även röjd sekretessbelagda uppgifter.