Hittills har det varit gratis att använda sig av hemsjukvård. Sedan 2012 utförs tjänsten av kommunen. Då flyttades skatteunderlag över från dåvarande landstinget, nuvarande Region Jönköping, till kommunerna för att täcka kostnaderna.

— Enligt riktlinjerna för hemsjukvård ska de som kan ta sig till vårdcentralen också göra det. Det som behövs är säkrare bedömningar och en dialog mellan kommunen och vårdcentralen, inte en avgift som drabbar alla, tycker vice nämndordförande Peter Fransson (S).

Hittills har det varit en läkare på vårdcentralen som gjort första bedömningen av vem som har rätt till hemsjukvård. Fransson vill att det även i fortsättningen ska vara enbart den medicinska bedömningen som avgör, och att besöken ska vara gratis.

Annons

— Nu vill man skrämma patienterna med en taxa för att de ska komma till vårdcentralen. Det innebär att samhället sparar resurser på bekostnad av den enskilde, menar Peter Fransson.

Samtidigt, konstaterar han, riskerar inte de mest behövande att få lida eftersom de snabbt kommer upp i maxtaxa. Ett besök i hemsjukvården ska enligt förslaget kunna kosta från 250 upp till 1 100 kronor.

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets representanter reserverade sig mot förslaget, som gick igenom med stöd från 5-klövern (M+C+KD+MP+L) och Sverigedemokraterna.

— Vår inställning är att de båda vårdformerna, att besöka vårdcentralen eller att få hembesök, ska kosta lika mycket. Det här är också ett arbetsmiljöproblem i och med att om en sjuksköterska åker på ett hembesök blir det en jobbigare situation för andra, säger Ann-Katrin Löfstedt (M) som är ordförande i socialnämnden.

Hon konstaterar också att det i våras, när budgeten togs fram, fanns ett direktiv om att få ekonomin i balans.

Frågan avgörs i kommunfullmäktige den 25 oktober.

Då föreslås även en kraftig höjning av hemtjänstavgiften, från 250 till 320 kronor i timmen. Förvaltningen motiverar det med att kostnaden tidigare har legat för lågt och inte har legat i nivå med länets andra kommuner.