Under hösten genomförde Värnamo kommun en medborgarundersökning i samarbete med SCB. Resultatet i sin helhet publiceras den 20 januari, men redan nu kan en del av resultatet avslöjas.

– Det är ett gediget material som har samlats in och som nu behöver analyseras. Tyvärr var svarsfrekvensen bland de som fick möjlighet att svara på frågorna lägre än vi hoppats på, säger Ulf Svensson, kommunchef.

Enligt uppgifter från Värnamo kommun svarade 39 procent av de 1 200 tillfrågade.

Ger en fingervisning

Medborgarundersökningen syftar dels till att ge kommunen en uppfattning om hur invånarna ser på kommunen som en plats att leva och bo i, dels att få kännedom kring hur de uppfattar de kommunala verksamheterna samt möjligheten till inflytande.

Annons

– Medborgarundersökningen ligger till grund för såväl politikens som förvaltningarnas prioriteringsarbete, säger Ulf Svensson och fortsätter:

– Utifrån årets undersökning ser vi att miljöarbetet, utbudet av bostäder och tillgången till fritidsaktiviteter är några av de områden som kommunen behöver prioritera under det kommande året.

Liknar föregående års resultat

Vid jämförelse med föregående års resultat urskiljs endast ett fåtal skillnader, däribland att invånarna i år ser en större möjlighet till arbete än de som svarade 2016. Precis som tidigare år får Värnamo kommun lägst betyg på frågorna som handlar om inflytande.

– Det här är ett resultat som vi sett tidigare. Vi har satsat på landsbygddialoger och medborgarbudget. Nu ska vi införa medborgarinitiativ där kommuninvånarna tillåts rösta på olika förslag. Om ett förslag får tillräckligt många röster kommer det att tas upp som ett ärende, säger Ulf Svensson.

Många nöjda

Trots missnöjet med inflytande kvarstår det faktum att nästan hälften av Värnamoborna starkt rekommenderar kommunen till vänner och bekanta.

– Det är glädjande att invånarna talar gott om kommunen och får andra att vilja bosätta sig här, säger Ulf Svensson.