Perspektiv

Men samma vänsterparti yrkade på att simhallen i Anderstorp skulle läggas ner i samband med budgetdebatten 2015, enligt liggande protokoll från den 19 november 2015 (§ 165).

Därför är jag skeptisk inför vad man lovar oss i Anderstorp så här några månader inför valet.

Lennart Asp Anderstorp