Värnamos konsthall Vandalorum är nominerad till 2019 års Swedish Arts and Business Award – det pris Kultur & Näringsliv ger varje år för bästa samarbete mellan kultur och näringsliv under det gångna året.

Juryns motivering lyder:

Vandalorum i Värnamo har blivit en samlingsplats för konst och design i tre Smålandslän men även på en nationell nivå. Med en unik finansieringsmodell har det lokala och regionala näringslivet i exceptionellt hög grad bidragit till ekonomi och utveckling för Vandalorum. Den nu klara och ibruktagna Etapp 2 med nya byggnader och utvidgad programverksamhet förstärker Vandalorums roll som ett centrum för konst och design. Allt i syfte att stärka kreativiteten; något som är nödvändigt för företagens långsiktiga överlevnad. Vandalorum är en tydlig illustration till hur samarbete mellan kultur och näringsliv stärker båda parter.

Pristagaren annonseras vid prisceremonin den 27 Maj på Nobelmuseet i Stockholm, där föreningens Hedersordförande kronprins Carl Philip delar ut priset.