Åren innan 2016 låg antalet besökare stadigt på 60 000-63 000 per år. Förra året ökade antalet besökare till 73 500 – och under 2017 har man alltså ännu en gång satt nytt publikrekord.

– När alla medarbetare är tillbaka efter nyår ska vi fira publikrekordet som väntas bli drygt 85 000 besökare. Antalet besökare har ökat kraftigt, men personalstyrkan som arbetar för att besökarna ska få en så bra upplevelse som möjligt är fortfarande lika stor. Det är värt att fira, säger Elna Svenle.

Satsningar gynnar museet

Annons

Anledningen till den ökade tillströmningen av publik är främst ett starkt intresse för årets utställningar i kombination med att flera av utställningarna lyckats nå ut till allmänheten via omnämningar i media.

– En stor del av förklaringen ligger också i att vi i början av året kunde inviga en tredje utställningslada, vilket har gjort att vi därefter har kunnat ha fyra olika utställningar som pågått parallellt, säger Elna Svenle.

Ett ökat utbud har i sin tur bidragit till att locka besökare med olika intresseområden.

– En designintresserad person kan åka hit för att se en speciell utställning och väl på plats fått upp ögonen för flera av våra andra utställningar, säger Elna Svenle.

Hur ska ni göra 2018 till ett lika välbesökt år?

– Vandalorum annonserar sällan. I stället har den nya publiken ofta blivit rekommenderad ett besök av någon de känner. Nu märker vi att det rullar på och vi hoppas att 2018 års utställningsprogram ska fortsätta locka ny publik, säger Elna Svenle.