Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att Vaggeryds kommun ska ingå samarbetsavtal med länets kommuner för att öka användningen och efterfrågan på biogas i länet.

– Jag är positiv till ny teknik som gör att vi får en hållbar framtid. Det blir investeringar i början, men vi måste satsa om vi ska ha ett hållbart samhälle framöver, säger Gert Jonsson (M).

I Vaggeryd innebär samverkansavtalet att 50 procent av kommunens fordonsflotta inom fem år ska gå på biogas efter införande av lokal tankinfrastruktur.

I dagsläget finns det biogasmack i grannkommunerna Jönköping och Värnamo, men ingen i Vaggeryd. Gert Jonsson menar att det skulle passa bra med en mack i kommunen, speciellt med tanke på all trafik som kör på E4. Där är det meningen att det ska vara en privat aktör som ska gå in och satsa.

– Det viktiga är att vi samverkar och visar en viljeförklaring, annars är det svårt att få någon att våga satsa på att etablera sig i Vaggeryd, säger han.

När det handlar om matavfall så är åtagandet att inleda arbetet med att samla in matavfall som ska ge underlag för framställande av biogas till anläggningar i länet.

– Idag samlar vi inte in matavfallet alls, vi eldar upp allt och det är inte hållbart, säger Gert Jonsson.

När samverkansavtalet diskuterades i kommunstyrelsen handlade invändningar, enligt Gert Jonsson, bland annat om tidigare misslyckade försök med biogas i andra kommuner.

Annons

– Det är klart att det finns en skepsis. Men tekniken går framåt och de nya biogasanläggningarna ska vara bättre rustade. På många andra håll fungerar det bra, säger Gert Jonsson.

Han fortsätter.

– Vi ska gå mot förnyelsebart och fossilfritt, så måste det se ut. Och i slutändan var vi överens om att ingå samarbetsavtalet.

Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige där det formella beslutet fattas.

– Det blir säkert diskussioner då också, men eftersom vi var helt överens i kommunstyrelsen så har jag svårt att se att det inte skulle bli en klar majoritet i fullmäktige, säger Gert Jonsson.

Läs mer: Nu satsar Jönköpings län på biogas till bilarna