Två av varandra oberoende tester av vattenkvaliteten i Hörsjöbadet i Smålandsstenar visade sig vara över rekommenderade gränsvärden. Fritidsförvaltningen i Gislaveds kommun har därför tvingats stänga Hörsjöbadet omgående.

– Det handlar om ett öppet utomhusbad, så det kan finnas många faktorer som gör att bakteriehalten blir för hög. Men vi har satt igång med reningsprocesser och det är på väg åt rätt håll. Vi ville stänga som en säkerhetsåtgärd för att förhindra att någon blir sjuk, säger Anna Gamlén.

Den här skylten möts besökare av vid Hörsjöbadets entré, åtminstone till i början av nästa vecka.
Foto: Nils Lindgren

Innan badet kan öppna igen så måste det göras en ny provtagning och resultatet ska sedan skickas till labb för analys.

– Nu har vi en helg framför oss och då är labbet stängt. Så jag tror att vi ska kunna öppna badet igen i början på nästa vecka, för det går som sagt åt rätt håll. Men det är bara min förhoppning, just nu vet vi inget säkert, säger Anna Gamlén.

Under tiden som Hörsjöbadet håller stängt hänvisar Gislaveds kommun badgäster till Gislebadet och kommunens friluftsbad.


Foto: Nils Lindgren