Det var flera kommuninvånare som samlades på torget i Gislaved på måndagen inför sammanträdet i kommunfullmäktige. Syftet var att visa sitt missnöje mot de beslutade nedskärningarna i kommunen och initiativtagaren var Jan Strid, grundare av det nyligen startade Westbopartiet.

– Jag ställde mig här först och jag lär väl gå sist, säger han.

Den tysta protesten kan alltså ses som en manifestation för Westbopartiet och mot nedskärningar.

– Det finns tusen andra sätt att lösa detta än att ge sig på äldrevård, skolor och friskvård, säger Jan Stridh.

Gravljus till hjälp

Annons

Det är via Facebook som han har uppmanat kommuninvånare att ställa sig framför torget. Han uppmanade dem också att komma med gravljus i handen, men han menar att det lika gärna kunde ha varit en lykta eller fackla.

– Det här är ett glädjens gravljus. Det är glädjen över att vi så småningom kommer ha ett parti i fullmäktige som har en annorlunda syn, säger han och syftar till Westbopartiets ambitioner att nå fullmäktige i valet 2018.

Bland kommuninvånarna syns också gravljusen här och där. Ett av dem finns i Mikael Kindbladhs händer.

Mot centralisering

– Vi tycker att man ska se till att man fördelar verksamheten över hela kommunen, och inte bara i centralorten, säger han.

Han och de andra hoppas att deras tysta protest leder till förändring. Under dagen har de nåtts av nyheten att stängningen av Anderstorps simhall skjuts upp.

– Det känns ju positivt att de har ändrat sig lite, säger Ann Näslund.

– De har ju lyssnat med ett öra, innan var de döva, säger Gilbert Vallberg.