Nyligen kom beskedet för den verksamhet som håller till i tidigare Strömslunds snickerifabrik på Smedjegatan i Skillingaryd: Landsbygdsstödet Leader beviljar ett bidrag på två miljoner kronor. Detta bidrag tar vid i augusti efter det hittillsvarande stödet från Arvsfonden och Vinnova som totalt är på 2,8 miljoner, men som delas med ett liknande projekt i Norrtälje.

Läs mer: Nya miljoner från fond

All:ins verksamhet är lokaliserad till tidigare Strömslunds snickerifabrik i Skillingaryd. Fastigheten ägs av Vaggeryds kommun.

Pengarna sysselsätter fyra handledare i sammanlagt sammanlagt tre heltidstjänster. Uppdraget för dessa är att utbilda, omforma tidigare utbildningar till gångbara behörigheter och matcha människor mot industrijobb. Många av dem man jobbar med är ensamkommande och andra invandrare. I All:ins lokaler finns maskiner inom områdena trä, textil och metall, vilka även matchar handledarnas kompetens.

Fakta: All:in

Kom igång under våren 2016 under namnet Biffen & Bananen.

Styrs av en grupp med represen..

Fakta: All:in

Kom igång under våren 2016 under namnet Biffen & Bananen.

Styrs av en grupp med representanter från Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet och skolan.

Finansierades först av pengar från Arvsfonden och Vinnova. Nu ställer Leader Västra Småland upp med 2 miljoner kronor till ”All:in industriell plantskola och matchningsplattform”.

Har i dag fyra anställda i tre heltidstjänster och cirka tio ”klienter”.

Resultatet för verksamheten är att åtta personer har slussats till anställningar.

Annons

Finns det så många nyanlända att integrera på arbetsmarknaden nu då?

– Flyktingströmmen har visserligen avtagit. Men många är fortfarande arbetslösa, samtidigt allt fler blir färdiga med sina studier i svenska - dessutom jobbar vi även med andra grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger projektledaren Joel Säll.

Betalas i efterhand

Ett problem med Leaderstödet är att det betalas ut först i efterhand. För att klara finansieringen fram till detta söktes ett kommunalt lån på 650 000 kronor. Men, efter att ha rådgjort med jurister, avslås detta.

– Risken med ett lån är att vi tummar på likvärdighetsprincipen gentemot andra verksamheter som också vill låna pengar. Istället föreslås att vi ger dem anstånd med hyran för lokalerna, säger kommunalrådet Gert Jonsson (M).

Frågan är om enbart detta räcker för att lösa All:ins problem. Joel Säll är osäker.

Upparbetat kapital

I ansökan till kommunen står det att ni även har ett upparbetat kapital på 300 000 kronor att disponera. Varifrån kommer dessa pengar?

– Eget inköpt material plus gratismaterial från industrin som förädlas och säljs. Kunderna är främst kommunen, som bland annat har fått hjälp med att renovera möbler till äldreboendena och nya gardiner. Vi har också gjort legoarbeten inom tapetsering och lackering till industrin, berättar Joel Säll.