Än har inget hus byggts på Strandudden utanför Nissafors, men Mikael och Anneli Eliasson arbetar vidare med sitt livsprojekt.

Studenter från Linköpings universitet som läser till civilingenjörer i maskinteknik med inriktning mot energisystem och miljöteknik har under några månader sett över vilka möjligheter Strandudden har att till exempel bli självförsörjande på energi på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Annons

— Vårt långsiktiga mål är att bli självförsörjande på el och värme, säger Mikael Eliasson.

Uppdelade i grupper har studenterna tittat på byggnadstekniska frågor, till exempel på hur husen ska isoleras, och på möjligheter till produktion av värme och el. Slutsatserna som presenterats är Mikael och Anneli nöjda med. Biobränsle, solceller och sjövärme kan nämligen vara en lösning.

— Energibiten känner jag att jag vill gå vidare med på något sätt, men även materialval är en viktig fråga, säger Mikael Eliasson.

— Det är viktiga beslut. Våra val nu påverkar boendekostnaden för dem som ska bo där, säger Anneli Eliasson.

Professor emeritus Björn Karlsson, som varit professor i energisystem vid Linköpings Universitet, har också deltagit i samarbetet. Även han ser en ljus framtid för Strandudden sett ur ett energiförsörjningsperspektiv. Dessutom lyfter han fördelar med att ta hjälp av studenter i arbetet.

— De kan tänka helt fritt, utan några gränser, säger han.