Facebookgruppen med namnet "Skolupproret i Gislaveds kommun 2016" har nu strax över 1 000 medlemmar. Diskussionerna i gruppen har lett fram till att man nu har skrivit ett brev till skolchefen Mats Spånberg och politikerna i barn- och utbildningsnämnden.

Få stopp eller svar

– Det vi vill är att antingen försöka stoppa planerna eller åtminstone försöka få svar på våra frågor, säger Tommy Östring, en av de som har undertecknat brevet.

Han berättar att man i facebookgruppen har gjort en del egen research.

– Vi har väl egentligen inte hittat något som talar för att genomföra det här.

Förslaget, som går ut på att samla eleverna i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter till renodlade låg- respektive mellanstadieskolor, är dåligt genomtänkt enligt föräldragruppen.

– Deras förslag är väldigt ogenomtänkt. Det ställer till väldigt mycket problem för många människor.

Skolskjutsarna

Ett exempel på det är skolskjutsarna, menar Tommy Östring.

– Man säger att man ska se över det framöver. Men man har inte med det nu.

Annons

Han påpekar att flera av de skolor som berörs av förslaget är dåligt förberedda på att kunna ta emot skolskjutsar på ett säkert sätt.

I brevet till kommunen skriver föräldrarna även att man är tveksamma till om det verkligen löser problemen med segregation att flytta runt skolbarnen.

– Studier visar att det är pedagoger och föräldrarna som har betydelse för resultatet. Det förändras ju inte för att man byter skola.

Inom "skolupproret" tycker man även att kommunen borde invänta den utredning som nu görs på riksnivå, om resultaten i svenska skolor.

– Tänk om den kommer fram till något helt annat än det man gör här nu, säger Tommy Östring.

I morgon onsdag hålls det första informationsmötet för berörda föräldrar.

Tror du ni kommer att få svar på era frågor på de kommande mötena?

– Nä, jag är tveksam till att vi får så mycket mer. På kommunens hemsida och i inbjudan till mötena står det väldigt vagt. Om de nu inte sitter på en massa information som de inte har delgett. Men då har de ju bitit sig själva i svansen. Folk är ju redan upprörda.