Uppvärmningen är i full gång, musiken dånar ur högtalarna. De tävlande är med på noterna när Maria Andersson från scenen, tillsammans med Mariana Petersson, Frida Berqvist, Rebecca Andreasson och Emma Thelin, ser till att hålla stämningen på topp.

Fjärde gången

Det är Rehab inom funktionshinderomsorgen i Värnamo kommun som nu för fjärde gången anordnar Aplaruset i Apladalen, där ett 35-tal deltagare värmer upp som bäst strax innan start.

– Det här ska vara lustfyllt och roligt, alla undersökningar visar ju dessutom att det är viktigt med fysisk aktivitet. Det vill vi gärna vara med och bidra till, säger Maria Andersson och Nadja Melkstam, som är med och arrangerar det hela.

I våras var hela 16 personer med och deltog i Specialvarvet, som anordnas i samband med Göteborgsvarvet. Dessutom deltog man för första gången när Värnamo kvartsmaraton gick av stapeln tidigare i år.

Full fart

Men nu är det snart dags för start. Alla är redo när Maria Andersson räknar ner, de första löparna är i väg och ger full gas redan från första steget.

Man är uppdelade i tre grupper där löpargruppen startar först, tätt följda av gånggruppen samt de rullstolsburna.

Det dröjer inte länge förrän förste löparen är på väg in mot målet, ivrigt påhejad av barn och vuxna i publiken.

Knappt andfådd

David Johansson passerar mållinjen tätt följd av Göran Andersson. Så småningom kommer alla deltagare i mål och välförtjänt tar de emot sina medaljer av Johanna Eggenkamp.

Annons

– Det kändes bra, jag har ju tränat en del, säger David, som knappt är andfådd när han passerar målsnöret.