Nu ska E4 byggas. Bygget ska ta fyra år och innebär ny motorväg förbi Ljungby, mellan Kånna och Toftaholm. Sträckan är drygt tre mil.

Inför starten meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande att man ska skydda vattentäkten Bergaåsen och för att göra det måste trafiken ledas om.

Vissa perioder måste all trafik att ledas om. Redan 1 april ska all trafik med farligt gods att ledas om och detta pågår fram till 1 november 2019. Detta gäller både i södergående och i norrgående riktning mellan trafikplats Hallsjö och trafikplats Lagan.

Men mellan 8 april fram till 21 april påverkas även all övrig trafik i en riktning i taget. Omledningarna görs via gamla E4.

Vattentäkten är känslig och förser cirka 70 000 medborgare med dagliga vatten.

– Vi kommer bland annat att bygga täta diken och sätta upp mitträcke av betong. En annan viktig del i skyddet av vattentäkten är att vi sätter upp högkapaciteträcken som klarar påkörning av tyngre fordon, uppger Anna Karlsson, projektledare på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Relaterat: Startskott för motorvägsbygget
Relaterat: Så berörs du av ombyggnaden
Relaterat: Nu blir det motorväg – huvudentreprenör har antagits och arbetet kan börja