Kommunen vill bygga lägenheter på Åkeritomten och har nu fått en första skiss från det kommunala fastighetsbolaget Järnbäraren.

– Kommunen vill att vi ska bygga på tomten och vi har gjort ett förslag. Vi vill börja med att bygga ett hus på tre våningar med tolv lägenheter, säger Järnbärarens vd Gunnar Lindow.

Det planerade lägenhetshuset är ett så kallat Kombohus genom ramavtal med SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening, och är tänkt att bestå av sex stycken tvårummare och lika många treor.

Många turer

Annons

Turerna kring Åkeritomten i Gnosjö har varit många de senaste åren. Detaljplanen överklagades flera gånger av Gnosjöbor och stoppades därför av länsstyrelsen, men i september förra året gav Mark- och miljööverdomstolen kommunen rätt. Tanken var att det skulle byggas en ny Ica-butik på platsen, men i början av året stod det klart att Ica Gruppen säger nej till en ometablering av Ica-butiken i Gnosjö. Då fick kommunen tänka om och började istället planera för lägenheter.

– Jag kan väl tycka att det var synd att det inte blev något Ica, men det kan ju bli bra som det är tänkt nu. I nuläget finns det behov av lägenheter i Gnosjö och då vill man ha det i centrum, där det inte är kuperat. Det är många äldre som vill flytta ner till centrum och de vill inte gå i backar. Det här huset kommer ha hiss och vara tillgänglighetsanpassat och då är den här tomten bra, säger Gunnar Lindow.

Fler hus längre fram

Tanken framöver är också att det ska byggas fler lägenhetshus på Åkeritomten:

– Det finns en plan för fler hus för att fylla upp tomten, för det är ju en jättestor tomt. Vi kommer att börja med ett hus på ena sidan så att vi har plats att utveckla.

När byggstart kan bli är för tidigt att säga, menar Gunnar Lindow:

– Det första vi måste göra nu är att göra en grundundersökning på marken, för att man ska veta att marken är tillräckligt stabil. Jag tror inte att det är något problem med det, men man måste förvissa sig om det. Sedan ska vi ansöka om bygglov. Under samma tid ska vi beställa det rent formellt av företaget och se när det passar in i deras tidsplan.