Enligt Gislaveds kommundirektör Malin Aronsson är det en viktig uppgift att få bort detaljstyrningen i de olika kommunala verksamheterna. Det, menar hon, kan bli verklighet om medarbetarna känner att de har möjlighet att påverka hur jobbet ska göras.

– Vi pratar om hur vi ska öka medarbetarnas inflytande. Hur det ska öka tilliten i organisationen.

Just tillit är en viktig del i det hela, förklarar hon. Men det är inte bara i Gislaveds kommun man arbetar med den frågan. Regeringen har skapat en tillitsdelegation för just detta. Gislaveds kommun har anmält intresse att bli en av de försökskommuner som ska ingå i delegationens arbete.

Delegationsbesök

I veckan var representanter för tillitsdelegationen dessutom på plats i Gislaved och Malin Aronsson, andra tjänstemän, samt politiker fick chans att berätta om den så kallade styrmodel som används.

– Vi berättar om vad vi gör och vad vi håller på med, säger Malin Aronsson.

Hon säger också att det bästa är att inte behöva använda ord som just "styrmodel".

– Då känns det konstruerat och man förstår inte vad det handlar om.

Annons

Även Laura Hartman, ordförande i tillitsdelegationen, säger att det är viktigt att få bort sådant som känns som onödig byråkrati.

– Om till exempel en lärare kan ägna mer tid åt sådant som är deras profession kan det bli bättre undervisning.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S) menar att det även handlar om att på ett bra sätt förklara för invånarna vad kommunen håller på med.

– Har man en bra styrmodell så är det lättare att förklara hur det funkar. Om man inte vet hur det funkar är det svårare att veta hur man kan påverka, säger hon.

Göra rätt saker

Andre vice ordföranden Niclas Palmgren (M) påpekar att det handlar om att se till att göra rätt saker.

– Medborgarna bryr sig inte om vad vi har för styrmodell. OM rätt saker blir gjorda så tänker man inte på det.

Kommunalråden och -direktören tror att Gislaveds kommun både skulle kunna bidra och själva lära sig mer genom att bli en av kommunerna som får arbeta mer med delegationen.

– Det finns 290 kommuner så då finns det antagligen 290 olika styrmodeller också. Det är fritt fram att sno av varandra.

Men även om man inte kommer med vill Malin Aronsson utveckla kommunen mer.

– Det här arbetet fortsätter vi oavsett om vi blir en av dem.