– Generellt sätt kan man säga att läget är väldigt ansträngt. Det är inte lätt att få fatt på personal, främst saknas sjuksköterskor till sommaren, säger regionens HR-direktör Joakim Silva.

Sommarens semesterperioder har alltid varit en utmaning för arbetsgivare inom sjukvården, där behovet av vikarier är stort samtidigt som det finns många anställda med spetskompetens, vilket gör att det kan vara besvärligt att hitta lämpliga ersättare under längre ledigheter.

Det största bekymret för dagen för personalansvariga inom regioner och landsting är bristen på sjuksköterskor.

Det påverkar såväl arbetet med att säkra årets sommarbemanning som de långsiktiga insatserna för att trygga personalförsörjningen.

Som vi berättat jobbar man i Eksjö just nu hårt för att hitta lösningar som gör att verksamheten på Höglandssjukhuset kan klaras på bästa sätt i juni, juli och augusti, trots att det fattas vikarier.

– Läget är tufft på samtliga våra tre sjukhus. Vi gör allt vad som står i vår makt för klara behovet av personal i sommar. Det är i första hand brist på sjuksköterskor, säger Joakim Silva.

– Nyfärdiga sjuksköterskor är mycket efterfrågade. De erbjuds tillsvidareanställning med en gång och är därmed inte intresserade av vikariat, vilket är en förklaring till att det blivit ännu svårare än tidigare att klara sommarbemanningen.

Annons

Som en sista utväg kan region Jönköpings län komma att vända sig till hyrbolag för att se till att Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset får de sjuksköterskevikarier som behövs i sommar.

Relaterat: Hårt jobb för att klara sommarbemanningen - nerdragningar av vårdplatser kan inte uteslutas
Relaterat: Stabsläge hela helgen på Höglandssjukhuset