Det finns många historier om hur dagens välmående företag en gång startades. Oftast berättas om en man som köpte en enkel maskin, satte den i uthuset och började borra och fräsa och så rullade det på.

Att starta ett verkstadsföretag idag är betydligt mer komplicerat.

Affärsänglar

— Jag jobbade på en fabrik med formblåsning av plast. Företaget köptes upp av en storkoncern och förutsättningarna ändrades. Det blev mer av rutmönster och mindre av kreativitet och entreprenörskap, berättar Klas Jansson.

Året var 1998. Tillsammans med en arbetskamrat undersökte Klas möjligheten att starta eget. En bank ställde upp, men med tuffa villkor. För att klara finansieringen fick Klas satsa egna pengar och två lokala företagare, så kallade affärsänglar, gick in med kapital.

— Att starta eget idag kräver resurser, konstaterar Klas.

Man måste ha exempelvis kvalitets- och miljöledningssystem redan som nystartat företag. Det är en omfattande procedur och han ser det som ett hot mot nyföretagande inom industri.

Stor kund

— Efter ett par tuffa år fick med oss en stor välrenommerad kund som gjorde att vi också fick förtroende hos andra kunder.

Den stora kunden var Tetra Pak som skulle satsa på en ny typ av formblåst flaska. Men investeringen var alltför stor för att det nystartade Blowtech skulle klara av den.

— Vi tvingades tacka nej. Då investerade Tetra Pak i utrustningen och vi kom igång. 18 miljoner plastflaskor om året tillverkades.

Flaskan blev dock ingen succé och produktionen lades ned efter en tid, men då var Blowtech redan i full gång.

Förvärvade

Annons

Blowtech började i lediga lokaler inne i Värnamo. I takt med att man växte planerade man att bygga en ny anläggning utanför staden, men i sista stund dök ett erbjudande om att köpa ett plastföretag i konkurs i Gnosjö.

Man tog över delar av produktionen och flyttade till lokalerna i Gnosjö. Sedan dess har man även förvärvat en tidigare konkurrent i Norge. Idag har Blowtech passerat en omsättning på cirka 250 miljoner kronor.

Global marknad

En fråga som diskuteras i företagsledningen är om man ska satsa mer på den internationella marknaden.

— När kunderna växer ut i världen måste vi givetvis ställa oss frågan om vi vill följa med, säger Klas.

Han betonar att det är ingen enkel fråga att besvara. Det handlar om nya företagskulturer, att hitta rätt folk att anställa och så vidare.

— Själv trivs jag bäst med att vara i själva industriprocessen, att utveckla produkter. Inte att sitta på ett huvudkontor och leda en global satsning.

Automation

Oavsett var man har sin marknad är det viktig att ha en effektiv och rationell produktion. Klas visar senaste satsningarna, linor där allt sköts bakom slutna glasväggar. Plastgranulaten matas in, smälts, färgas och formblåses. Varje detalj vägs och kontrolleras för att upptäcka eventuella fel, ingen efterbearbetning behövs.

— Förr krävdes sex personer för att göra det som en klarar idag. Då behöver man inte lägga tillverkning i lågkostnadsländer.

Inget gratis

Även om det går bra idag vet Klas Jansson att man inte får ligga på latsidan. Han påpekar att man bör ha en vinstmarginal på runt tio procent för att kunna växa och investera i den takt som man behöver.

— Att vara företagare är tufft, inget kommer gratis.

En trend han tycker sig se är att det blir allt färre företag som får allt mer att göra, istället för att det fördelas på fler.