Håkan Sunnliden har sagt upp sig från och med den 20 juli. Den främsta anledningen är missnöje med hur Svenska kyrkan har utvecklat sig sedan millennieskiftet då man upphörde att vara en formell statskyrka.

Håkan Sunnliden menar att det blev tvärtemot vad en del hoppades på.

– Det är politikerna som styr och det säkrade man redan genom lagen om Svenska kyrkan som kom i samband med skilsmässan. Svenska kyrkan är inget eget samfund, den är politikens förlängda arm, säger han och fortsätter:

– Jag är tämligen säker på att den här utvecklingen kommer att fortsätta och jag vill inte vara en del av den och ta ansvar för det.

Att han säger upp sig från komministertjänsten innebär dock inte att han lämnar Svenska kyrkan. Håkan Sunnliden vill inte vara anställd men säger att han har den gamla synen att man som präst är präst till man dör.

Annons

– Jag vill komma mer till min rätt som präst och ägna mig mer åt bibelundervisning, mission och gudstjänster. Som anställd sitter jag fast i systemet, jag är en tjänsteman. Att göra mig fri blir en befrielse och jag kan jobba över hela världen och inte bara i Värnamo, säger han.

Håkan Sunnliden har i många år sökt nya gemenskaper för troende.

– Under folkkyrkans tid växte frikyrkorna fram men det är det enda som finns. Det är antingen eller, något annat finns inte, säger han och lyfter fram det alternativ han själv är inblandad i.

Tidigare benämnde han det cellgemenskap men numera använder han ordet koinonia – ett grekiskt ord som betyder just gemenskap.

– Det är en fördjupad sociologisk gemenskap och där finns personer som är medlem i andra samfund än Svenska kyrkan. Alla kan komma dit.

Anställd av Svenska kyrkan tror han att engagemanget i koinonia skulle uppfattas som illojalt av arbetsgivaren. Som fristående ska det dock inte vara några problem.

– Som präst har jag kvar min relation till biskopen och han skulle kunna ge sig på mig, men det kommer han inte att göra. Vi har föreningsfrihet i Sverige och jag har också pratat med honom om detta, säger Håkan Sunnliden som fortsatt kommer att vara tillgänglig för vigslar, begravningar och gudstjänster på fria kallelser.