Gislaveds Näringsliv AB har fått många förfrågningar om studiebesök av saluhallsprojektet. Flera kommuner och representanter från andra länder har hört av sig och vill komma och lära sig hur man gör för att öka integrationen och det kvinnliga entreprenörskapet genom projektet. Saluhallen drivs som ett Leaderprojekt.

– Det ingår när man driver ett Leaderprojekt att sprida kunskapen om projektet. Hur vi ska göra det vet vi inte ännu. Vi ska dokumentera det hela och sätta det på pränt. Det kanske blir en bok eller ett presentationsmaterial, säger Micael Ragnar, handelsutvecklare på Gislaveds Näringsliv AB.

Österrike och Tyskland på studiebesök

Klart är att man ska göra projektet till ett koncept som man kan dela och sprida vidare.

Annons

– Andra ska inte behöva hamna i samma fallgropar. Vi vill göra det till ett koncept och beskriva hur man kan göra en sådan här grej, säger Zaneta Mandarovksa, projektledare.

Såväl grannkommuner som Tranemo och Svenljunga har hört av sig, som kommuner längre ifrån. Totalt handlar det om ett tiotal kommuner. Och nu har även en grupp från Tyskland och Österrike bokat in ett studiebesök i saluhallen i oktober.

Vad är det som gör att intresset är så stort tror ni?

– Det är inne med mat och detta handlar dessutom om kvinnligt entreprenörskap, vilket ligger i tiden. Och så handlar det om integration. Inte bara integration mellan Svensson och en som kommer från Kina, utan mellan de olika kvinnorna som kommer från till exempel Somalia och Kina. Det är fantastiskt att se hur de har utvecklats som individer och som grupp. Hur de kommunicerar med varandra och hjälper varandra. De har en gemensam plattform nu. Deras trygget och självkänsla har stärkts mycket från det att vi startade projektet.

Andra vill vara med

– Det triggar även andra att se att de här kvinnorna lyckas. Det kan stärka självförtroendet även hos andra som vill göra något, säger Zaneta Mandarovska som får förfrågningar hela tiden från andra kommuninvånare som undrar om de kan få vara med i projektet.

Läs mer: Här ska nya saluhallen ligga

Att saluhallen drivs som ett Leaderprojekt betyder att projektledningen bekostas av Leader Västra Småland fram till slutet av 2018. Även hyran av lokalen på Södra Storgatan har betalats av Leader under tiden som den har renoverats. När kvinnorna startar sin verksamhet i saluhallen börjar de också att betala hyra själva för lokalen. Kvinnorna själva får inte del av projektpengarna på annat sätt än genom coachning och utbildning. Totalt handlar det om sju olika företag som drivs av nio kvinnor från fem olika länder. Det är fortfarande oklart exakt när saluhallen öppnar, men målet är att det ska ske under september.