Det nya hotellet kommer att byggas vid Bolmens västra strand och företagets förhoppning är att locka fler och mer långväga besökare till gården Tiraholm i Hylte kommun, men även naturen vid och runtomkring sjön Bolmen.

– Vi tror att turister både från Sverige och från utlandet vill besöka ett bekvämt boende mitt i naturen under stora delar av året. Vi vill också erbjuda bygdens företag konferensmöjligheter samt övernattning för kunder och leverantörer, säger Malin Ekwall på Tiraholms Fisk.

Växande verksamhet

Tiraholms Fisk grundades av Nils och Vicky Ekwall 1981 och affärsidén var då, liksom nu, att fiska yrkesmässigt med hållbara metoder i Bolmen. 1988 invigdes en av landets första gårdsbutiker och en á la carte-restaurang som serverar enbart insjöfisk kom till i slutet på 90-talet.

Verksamheten har under åren kompletterats med om- och nybyggnationer och 2010 gjordes en stor investering i en ny restaurang med 110 sittplatser inomhus där också barnen Jens, Malin och Jonas blev mer delaktiga i driften och utvecklingen av företaget.

– Ungefär 35 000 besökare kommer årligen till Tiraholm. Ett hotell blir därför ett naturligt utvecklingssprång för den fortsatta verksamheten vid Bolmens västra strand, säger Malin Ekwall.