Nu är Storgatan stängd för genomfartstrafik. Trafiken leds om enligt orange markering. Detta sker via Ljungberghsgatan, som är gatan närmast järnvägen, och Sturegatan.

Anledningen till avstängningen är att det nya kvarteret, med bland annat äldreboende, ska anslutas till dagvattennätet. Detta beräknas ta hela vecka 43. Enligt kommunens tekniska kontor, kan tiden komma att begränsas så att trafiken kan släppas på när arbetet är klart.

Den som kommer via södra infarten och inte ska till Skillingaryds centrum gör klokast i att inte köra vidare. Välj istället att köra vänster via Ljungberghsgatan och därefter tillbaka till Storgatan via Sturegatan.
Foto: Vaggeryds kommun