Enligt Stora Segerstad naturbrukscentrum saknas erfarna skogsmaskinförare i hela landet och det har inte funnits någon specialiserad utbildning till skogsmaskinsförare för vuxna i södra Sverige.

– Skolan erbjuder idag en grundläggande utbildning i skogsbruk inom Komvux, men den utbildningen räcker inte till för att matcha de krav som branschen ställer på skogsmaskinförare idag, säger Ulrik Svensson, verksamhetschef på Stora Segerstad naturbrukscentrum, i ett pressmeddelande.

Utbildningen är relativt kostsam, små elevgrupper och avancerade maskiner gör att Stora Segerstad naturbrukscentrum inte kan finansiera den själva. Stiftelsen Seydlitz MP bolagen satsar och fonden från stiftelsen stöttar med 1,6 miljoner kronor.

– Parallellt med att utbildningen genomförs ska en ledningsgrupp arbeta med att hitta finansiärer så att utbildningen kan bli permanent. Det finns även tankar på att skapa något liknande inom lantbruksområdet, säger Ulrik Svensson.

Utan medlen från stiftelsen hade ni inte haft möjlighet att starta den här utbildningen eller?

– Nej, det hade vi inte. Skogsmaskinförare kräver att man får lära sig att köra ordentligt såna här skogsmaskiner som är dyra.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen satsar tillsammans med Stora Segerstad naturbrukscentrum på en ny utbildning för vuxna. Den riktar sig till den som vill byta yrke till skogsmaskinförare men som saknar utbildning och yrkeserfarenhet inom området.

Annons

– Om man varken är arbetslös eller har behörighet till YH-utbildningar men är intresserad av att byta karriärbana och komma in i skogsbruket så har det inte funnits några vägar fram egentligen. Det var det vi tog fasta på, säger Ulrik Svensson.

Första målet är att utbilda minst åtta maskinförare, som börjar sin utbildning i början av 2019.