Redan på förmiddagen registrerades ett sjunkande tryck i vattenledningsnätet i Hok. Klockan 10 stängdes vattnet av på främst Björkvägen, men även Vallongatan och fastigheter på Tallgatan och Jönköpingsvägen, är drabbade.

På eftermiddagen hade läckan lokaliserats och det felande röret grävts fram.

— Vi vet inte exakt vad som har orsakat läckan. Men någon form av yttre påverkan har skett, kanske i kombination med korrosion, säger VA-ansvariga Jonatan Rosenquist.

Längs den aktuella sträckan är vattennätet från 60-talet.

Läs mer: Vattenläcka på Marielund

Rosenquist berättar att den personal som har jobbat med läckan under dagen byts ut och att stoppet beräknas pågå fram till midnatt.

Se även: Policy för vatten och avlopp