– Vi växer ju hela tiden när industrin går bra, förklarar filialchef Henrik Celander.

Stena Recycling har tre anläggningar i Värnamo – på Bangårdsgatan, Margretelundsvägen och Lundbyvägen. De tar emot olika typer av avfall för återvinning:

Industri- och byggavfall, järn- och metallskrot, papper, plast, fordon, elavfall och farligt avfall.

I flera år har det funnits planer på att slå samman dem till en större, senast riktades blicken mot Margretelundsvägen. Då lades planen på is och nu gör man ett omtag.

– Vi vill bygga en modern anläggning där vi kan satsa på ny teknik. På Margretelundsvägen finns inte ytan, det har vi däremot på Lundbyvägen. Där får vi större en samordningseffekt, säger Henrik Celander.

Samtidigt tänker företaget söka miljötillstånd för att utöka sin totala verksamhet med 10 procent.

– Vi har hårda krav på oss. Nu har vi bjudit in våra grannar till samråd för att informera och ta in deras synpunkter, säger Henrik Celander och påpekar en direkt fördel i att företagets transporter mellan de tre anläggningarna kan upphöra.

Den planerade anläggningen kommer att täcka cirka sju hektar mark. Den ska byggas väster om befintlig anläggning på på Lundbyvägen. Skogspartiet mot staden i öster kommer att få vara kvar.

– Vi har inlett tillståndsprocessen och det kan två-fyra år innan flytten kan börja, säger Henrik Celander.

Annons

– Det handlar om att satsa i Värnamo, mitt i ett intensivt industriområde.