Förslaget, som en grupp föräldrar har tagit fram som ett alternativ till barn- och utbildningsförvaltningens förslag för att organisera om skolorna, går bland annat ut på att elever med annat modersmål än svenska ska fördelas över de lågstadieskolor som finns nu.

Men det blir problematiskt - om man ska följa skollagen - enligt Mats Spånberg.

– Det är mycket tveksamt om man kan välja ut elever baserat på vad de har för modersmål eller om de är nyanlända. Eller på vad föräldrarna har för utbildningsbakgrund, som är något som vi ser har liknande betydelse för elevens resultat.

Dessutom finns det fria skolvalet kvar. Föräldrarna till en elev som har blivit flyttad kan alltså välja en annan skola, så länge det finns plats där.

– Det förutsätter en del frivillighet. Det blir en from förhoppning bara, att man önskar att vissa skulle gå på en annan skola.

Därför måste man ändra upptagningsområdena för skolorna om man vill få mer heterogena klasser, något som är ett av målen med omorganiseringen enligt Mats Spånberg.

Annons

Ett annat mål är att kunna utnyttja lärarnas kompetens bättre. Det görs enklast med större skolor, säger barn- och utbildningschefen.

– Vi får större flexibilitet med fler behöriga ämneslärare på en skola.

Föräldrarnas motförslag är att lärarna ska kunna tjänstgöra på flera skolor.

– Det har vi redan idag, med till exempel förstelärare inom vissa ämnen som går in och stödjer även på andra skolor. Men ambulerande lärare är inte så praktiskt. Meningen är ju att de ska jobba runt sina elever hela tiden och då kan de inte vara på olika ställen.

Att stärka personalstyrkan genom att ta in nyanlända med lämpliga kunskaper, som även det är en del i föräldrarnas förslag, är något man redan nu gör inom skolan.

– Det är ett bra förslag som vi jobbar med. Även om de inte kan få fast anställning utan lärarlegitimation så har vi tagit in sådan personal.

Finns det någon del i motförslaget som ni skulle kunna ta med i förslaget till politikerna i nämnden?

– Egentligen är det något vi har diskuterat hela tiden - går det att göra på något annat vis? Men jag ser inte hur det här skulle kunna genomföras. Då blir det ett mellanting och då vet vi inte om det ger effekt.