Medarbetarna har via en skala 1–6 fått svara på i hur hög grad de håller med om olika påståenden. Hela 329 stycken svarade, vilket är mer än 80 procent av de tillfrågade. En sexa och en femma ger grönt i den grafiska redovisningen, medan etta och tvåa ger rött – däremellan gult.

Undersökningen har gjorts vartannat år sedan 2013, då medelvärdet låg på 4,5. Två år senare hade det ökat med en tiondel, till 4,6, för att i år hamna på hela 4,8.

Omorganisation

Annons

– Jag tror att vi kan tacka omorganisationen 2016, då vi gick från en tudelad förvaltning till en sammanhållen, för det. Därefter har även sjukfrånvaron minskat, berättar nämndordförande Ann-Katrin Löfstedt.

Ann-Katrin, som avlöste nuvarande kommunalrådet Gert Jonsson på posten som nämndordförande, är tillsammans med chefen Lotta Damberg själv en del av omorganisationen.

Det är inte en enskild stapel som står för förbättringen. Med ett undantag går det åt rätt håll inom alla områden; mål, kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter, förbättringsarbete, motivation, tillgång till information, beröm från chefen, lösningar och nya idéer…

Med ett undantag

Undantagen återfinns under rubriken ”utvecklingssamtal och lön”. Där har i stort sett alla staplar backat; utvecklingssamtal, kunskap om hur lönen sätts och möjligheterna att påverka den. Allt färre av förvaltningens anställda – från 51 till 43 procent – tycker att chefen har gett en bra motivering till den senaste lönen.

Samtidigt ökar andelen som tycker att Vaggeryds kommun är en bra arbetsgivare. Från 23 procent 2013, via 34 procent 2015, till 2017 års resultat: 48 procent. En fördubbling på fyra år alltså! Bara 12 procent svarar med en etta eller tvåa.