På torsdagens sammanträde i kommunfullmäktige intogs salen, förutom fullmäktiges ledamöter, även delar av den allmänhet som demonstrerat mot skolomorganisationen utanför kommunhuset. Men efter cirka en halvtimme på åskådarplats lämnade personerna salen.

Få ärenden på agendan ledde till debatt, men när frågan om att slopa detaljplaneavgiften för den som vill bygga hyreshus togs upp ville Erik Anderson (K) att ärendet skulle skickas tillbaka. Detta eftersom han ville att även det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus skulle slippa betala detaljplaneavgift.

– Det ska vara likabehandling, säger han.

Även Marie Lackenbauer (V) röstade för Andersons förslag, men övriga ledamöter röstade för det ursprungliga förslaget.

"Rejält paket"

Syftet med den slopade detaljplaneavgiften är att locka fler privata aktörer att bygga lägenheter i kommunen. Carina Johansson (C) menade däremot att det krävs fler åtgärder för att få igång bostadsbyggandet.

– Vi vill få till en större diskussion om att ta fram ett rejält paket för att stimulera byggnation, säger hon.

Annons

Partikollegan Lars Larsson ville att även markundersökningar ska bekostas av kommunen.

– Det är bättre att ta hela steget fullt ut, säger han.

Falsk hemtjänst

Erik Anderson (K) ställde en fråga med anledning av den falska hemtjänst som lurade äldre tidigare i höstas. Han kommenterade den information som stått på kommunens hemsida efter Värnamo Nyheters rapportering i frågan där kommunen uppmanar äldre att kontrollera hemtjänstpersonalens legitimation.

– Det kan vara svårt för äldre att skilja på äkta och falsk legitimation, säger Erik Anderson.

Han menar därför att kommunen även borde se över vad man själv kan göra.

Socialnämndens ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) menar att det pågår en utredning med anledning av händelsen.

– När utredningen är klar får vi se om vi ska vidta några andra åtgärder, säger hon.

På sammanträdet presenterade även Fredrik Sveningson (L) sin motion om att göra det nedlagda äldreboendet Östergården till ett korttidsboende. Svaret på motionen dröjer dock.

Fullmäktige beslutade däremot om tilläggsbudgeten i samband med övertagandet av Stiftelsen Gisleparkens verksamheter efter avvecklingen. Bland annat vill fritidsnämnden ha en utökad budget med 255 000 kronor.