Efter Värnamo Nyheters artikel förra veckan har det kommit reaktioner från hela landet. Skyttar är upprörda över att polisens centralt vapenansvarige satt stopp för Värnamoföreningen.

— Om man får tillstånd beror på var i landet klubben finns efter polisens bedömning varierar, konstaterar Roger Tiensuu, styrelseledamot av Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Oberland Arms

I ett fall från Stockholm sa polisen nej med samma argument som för Värnamoföreningen. Det vill säga att det vapen man vill använda anses alltför militärt och kan användas i kriminella sammanhang med förödande konsekvenser.

Men förvaltningsrätten i Stockholm underkände polisens resonemang och gav föreningen i Stockholm rätt. Både där och i Värnamo handlade det om ett vapen av fabrikat Oberland Arms.

Annons

Regeringen har också uppmärksammat att det spretar inom polisen när det gäller vapentillstånd. Tidigare i år fick polismyndigheten i uppdrag att se till att tillståndshanteringen blir enhetlig och rättssäker.

Rörligt skytte

Dynamiskt sportskytte handlar bland annat om mål som kan vara rörliga, delvis täckta och att skytten ska förflytta sig och vara taktisk. Det är en form av den sporten som nybildade Basicskyttarna i Värnamo vill ägna sig åt.

Men de har alltså fått nej av polisen och även av civila domstolar som prövat ärendet. Formellt fick Basicskyttarna nej för att föreningen inte skulle vara tillräckligt etablerad. Men i polisens yttrande understryks riskerna med så kraftiga vapen.

EU diskuterar

Att förbjuda civila att använda vapen som påminner om militära vapen är inte bara något som en del svenska poliser pläderar för. Även inom EU diskuteras frågan. I ett svar till EU skriver svenska Försvarsmakten att "de civila skytteorganisationerna har tillgång till liknande vapen som brukas inom Försvarsmakten är nödvändigt för att de ska kunna driva den skjuttekniska utvecklingen framåt."

Skytteförbund

— Förr hade vi allmän värnplikt och många fick träning i militära skjutvapen. Efter värnplikten fortsatte en del i Hemvärnet. I dag är situationen annorlunda och det är viktigt att behålla kompetensen, menar Roger Tiensuu.

Han påpekar att medlemmarna i Värnamoklubben istället är välkomna in i Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, som har över 100 anslutna föreningar.