Salvan Cavilon som användes vid såromläggningen på Höglandssjukhuset skulle ha skyddat huden vid såret, men istället självantände salvan, enligt ett pressmeddelande från Region Jönköpings län.

Lågan kunde snabbt släckas med hjälp av en filt. Region Jönköpings län har anmält händelsen enligt lex Maria samt till Läkemedelsverket och till tillverkaren av salvan. Enligt regionen är det tidigare känt att den aktuella salvan är brandfarlig, men den ska aldrig tidigare ha självantänt enligt uppgift från tillverkaren.

Den drabbade patienten fick en ytlig brännskada i samband med branden under sjukhusvistelsen. Enligt regionen ska patienten inte ha fått ont på grund av händelsen.