Från och med höstterminen 2019 blir det fyra företag som kommer att dela på uppdraget att köra skolskjuts i Värnamo kommun.

Det beslutade upphandlingsnämnden i Värnamo tidigare i veckan.

17 skolskjutsområden

Trafiken är upplagd och fördelad på 17 skolskjutsområden, samt fyra områden för resor till och från nattis.

Flexbuss som kör skolskjuts även det här läsåret är det företag som kommer att köra i flest skolskjutsområden, nämligen 13 stycken.

Bergkvara AB kör i två områden och Karlssonsbuss i Vaggeryd AB kommer att köra i ett område.

Värnamo Taxi kommer att ansvara för ett skolskjutsområde, samt resor från och till nattis, östra, västra och södra turen, samt centrala Värnamo.

Gäller 1000 elever

Totalt kommer cirka 1 000 elever helt eller delvis åka skolskjuts under läsåret 2019/2020 i Värnamo kommun.

Avtalsperioden sträcker sig från 1 augusti 2019 och gäller till 31 juni 2024, med möjlighet till en eller flera förlängningar. Dock längst till och med den 31 juli 2026.