Hösten 2017 gjordes en omstart på fem skolor i Gislaved och Smålandsstenar. 1300 elever och 350 medarbetare med olika ursprung började samarbeta för ökad integration. Oron bland föräldrar var stor och förändringen av skolorganisationen överklagades till förvaltningsrätten.

Tv-intervju: Demonstration mot skolbeslutet

Läs mer: Svaret på föräldrarnas överklagan

Nu när omorganisationen genomförts har den nominerats till GötaPriset.

– Jag är stolt och glad över vårt modiga beslut att organisera om skolorna i Gislaved och Smålandsstenar och ser fram emot att göra likadant i Anderstorp. Att vi nomineras till GötaPriset är ett fint kvitto på att vi har gjort rätt, säger Maria Gullberg Lorentsson, ordförande barn- och utbildningsnämnden, på gislaved.se.

Bakgrunden är att de tre F-6-skolorna i tätorten Gislaved varit starkt segregerade beroende på vilka bostadsområden som eleverna bott i. Enligt Gislaveds kommun fanns en skola där 85-90% av eleverna hade utländsk härkomst och två med största delen svenska elever. Det beslutades att de fem F-6-skolorna i Gislaved och Smålandsstenar skulle bli tre lågstadie- och två mellanstadieskolor.

Annons

Genom nya upptagningsområden har från olika bostadsområden blandats. Eftersom blandningen av elever med svensk och utländsk härkomst är jämnt fördelade på alla skolor blir effekten att elever från olika bostadsområden möts redan i förskoleklass, istället för på högstadiet.

- Våra skolor ska vara en mötesplats för elever från olika socioekonomiska, etniska och kulturella bakgrunder. Inom föreningslivet, i fotbolls- och volleybollklubbarna såg man redan första hösten en trevligare stämning mellan barnen eftersom de känner alla i sin åldersgrupp, säger Sonja Sävås, projektledare för skolomorganisationen.

Skolorna i Anderstorp kommer att organiseras på samma sätt från och med läsåret 2020.