Föräldrarna som har protesterat mot planerna på att flytta om eleverna på grundskolorna i Gislaved och Smålandsstenar strider vidare. Nu har Peter Bertilsson, i egenskap av talesperson för facebookgruppen "Skolupproret Gislaveds Kommun 2016", lämnat en ansökan om laglighetsprövning till Förvaltningsrätten i Jönköping.

LÄS MER: "Ogenomtänkt och dumt"

Enligt överklagan anser föräldrarna att beslutet är av ett sådant slag att det borde ha fattats av kommunfullmäktige, inte som nu av barn- och utbildningsnämnden.

LÄS MER: Föräldrar lanserar motförslag

LÄS MER: Nej till SD-förslag om folkomröstning

Annons

Man menar även att beslutet strider mot kommunallagen genom att det kommer att öka kommunens kostnader på ett onödigt sätt.

Dessutom strider beslutet mot flera av kommunens egna strategidokument och program, hävdar föräldrarna. Bland annat barn- och utbildningsnämndens strategi som säger att man ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Man anser inte heller att beslutet är i linje med kommunens mål om att främja för de boende och öka inflyttandet till kommunen.

Inte heller kommunens värdegrund följs, anser föräldrarna som överklagat. Enligt skrivelsen anser de bland annat att de under processens gång inte har fått möjlighet att vara delaktiga i beslutet, och kommunen har inte sett till barnperspektivet när man har beslutat om omorganisationen.

Därför vill föräldrarna nu att förvaltningsrätten ska upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut om skolomorganiseringen.