På barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde beslutades att man ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda kommunens skolorganisation. Syftet är att öka likvärdigheten genom att utjämna skillnader i elevernas bakgrund. På så vis hoppas man även kunna förbättra skolresultaten.

– Det är ett av de största besluten någonsin, tror jag, säger Bo Kärreskog (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Utredningen ska även se över om man behöver förändra upptagningsområdena.

Bo Kärreskog menar att problemen med likvärdigheten främst finns i Gislaved och Smålandsstenar, där det i Gislaved är två skolor som skiljer sig från övriga. Sörgårdsskolan, där det till störst del går svenska barn, och Gullviveskolan, där majoriteten är invandrade barn. En lösning, menar han, kan vara att låta en skola ha barn från förskoleklass och till årskurs tre och en skola ha årskurserna fyra till sex.

– Då blandar man eleverna mer. I synnerhet de invandrande eleverna prata mer svenska och kommer fortare in i svenska språket och får bättre resultat på grund av det.

Utredningen väntas pågå till mars eller april då förvaltningen ska komma med ett förslag.