På grund av stora problem med snöbollskastning, där en elev bland annat har skadats av en snöboll, införde en skola i Hylte kommun i Halland ett snöbollsförbud.

På torsdagen stängdes åtta elever av i fem dagar då de brutit mot det nyinförda förbudet – men Skolverket är skeptiskt till att avstängning verkligen är rätt straff för eleverna, då det kan strida mot skolplikten.

– Avstängning ska bli aktuellt först när det sker ett allvarligt brott och rektorn upplever att det är nödvändigt att stänga av elever för att säkra andra elevers trygghet, säger Maria Olausson, undervisningsråd på Skolverket, till Hallandsposten.

Skolan måste erbjuda eleverna kompensation för den utbildningen de missar under avstängningen.

– Det kan till exempel ske genom extra lektioner, extra inlämningsuppgifter eller att elever som behöver stöd ges ännu mer stöd, säger Olausson till tidningen.