I början av oktober dömdes idrottsmannen mot sitt nekande för narkotikabrott till tio månaders fängelse. Jönköpings tingsrätt ansåg inte att man lyckats binda honom till det källarförråd där polisen hittat en sportbag med cannabis, cannabisharts, MDMA, metamfetamin och alprazolam som är ett narkotikaklassat läkemedel.

Annons

Polisen hade följt efter idrottsmannen till källarförrådet och efter att de upptäckt vad som fanns därinne så riggade kameror i förrådet och inväntade idrottsmannens ankomst. Men det var inte idrottsmannen som gick i fällan, utan hans kompis. Det blev därför kompisen som dömdes för grovt narkotikabrott till fängelse i två år och tre månader medan idrottsmannen kom betydligt lindrigare undan och det trots att hans fingeravtryck fanns på plastpåsarna i vilka narkotikan förvarades, och att han erkänt att bagen var hans.

Åklagaren var inte nöjd med detta, utan överklagade till hovrätten och yrkade på att idrottsmannen också skulle dömas för grovt narkotikabrott. Hovrätten konstaterade att det fanns en del besvärande omständigheter för idrottsmannen. Förutom hans fingeravtryck på ”redline-påsarna” så fanns även hemliga telefonavlyssningar där idrottsmannen uppenbarligen ägnat sig åt att diskutera knarkaffärer.

Enligt hovrätten så är det utrett att de båda åtalade tillsammans och i samförstånd haft och förvarat narkotikan och därför ska brottsrubriceringen och påföljden vara densamma, det vill säga grovt narkotikabrott och fängelse i två år och tre månader. Båda får dessutom stanna kvar i häktet tills domen vunnit laga kraft.