Det har stått tomt ett tag, missionshuset i Spånhyltan. Men en grupp människor med anknytning till trakterna ville göra något av huset och för gemenskapen. Det var så idén kläcktes om att man skulle göra en bygdegård av missionshuset. En förening startades och nu har de tagit över huset.

Även länsstyrelsen såg ett intresse i att bevara byggnaden för att kunna visa upp det för framtida generationer, förklarar Gunnar Karlsson.

Planer på aktiviteter

Församlingen som tidigare huserat i missionshuset drog sig där ifrån i och med att medlemsantalet minskade så kraftigt. Sedan några år tillbaka har huset stått tomt.

Annons

– Vi tänker oss att man kan ha olika aktiviteter här. Vi vill rusta upp huset, främst på utsidan. Men vi har redan planer för både musikkvällar och torpinventering, säger Gunnar Karlsson.

Under musikkvällarna tänker de sig att man skulle kunna bjuda in en gäst till varje kväll. Vid torpinventeringen så skulle man ta in en kunnig person som kan berätta om torp och så kan man åka runt och titta i bygden, för att slutligen avsluta med fika i bygdegården.

Invigningsfest har hållits

Lördagen den 28 maj hölls en fest i bygdegården. Det bjöds på ostkaka och man hade det första officiella årsmötet.

– Det kom ungefär sextio personer och vi dukade upp långbord. Vi satte bänkarna mittemot varandra och ställde bord emellan, förklarar Gunnar Karlsson.

Missionshuset är ett av de sista, om inte det allra sista i trakten. Så det bidrog till länsstyrelsens intresse i att bevara det, menar Gunnar Karlsson. Och det känns än så länge som att det är flera i trakten som också vill måna om bygdegården och gemenskapen.

– Intresset för att ansluta sig till föreningen har varit stort, än så länge är vi ungefär sjuttio medlemmar.