Bensinstationen har gått från att vara Gulf till OK/Q8 och nu senast Oljeshejkerna Johnsson. Den kommunala inställningen, med miljö- och byggnämnden i spetsen, är att följa intentionerna i översiktsplanen och avveckla bensinstationer i tätbebyggt område.

Fakta: Oljeshejkenärendet

Under 2012 formulerades översiktsplanen för Vaggeryds kommun, där det sägs att bensinstati..

Fakta: Oljeshejkenärendet

Under 2012 formulerades översiktsplanen för Vaggeryds kommun, där det sägs att bensinstationer i tätorter bör omlokaliseras. Inställningen från miljö- och byggnämnden har varit att inte förnya tillstånden för att hantera brandfarlig vara.

Oljeshejkerna har anmälts inför tinget för att sälja bensin utan tillstånd – nuvarande tillstånd som gäller till den 26 april är utställt på bensinstationens tidigare ägare. Det ärendet är inte avslutat.

I augusti ansökte bolaget om att få hantera brandfarlig vara enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, vilket avslogs av nämnden i januari. Och överklagades av shejkerna.

Men Oljeshejkerna, med vd Thomas Johnsson i spetsen, köpte macken i juli 2013 och avbröt då alla planer på avveckling. Kommunen har inför tinget gjort en anmälan om bensinhantering utan tillstånd. För tredje gången har man också avslagit bolagets ansökan om att få ett tillstånd.

För tredje gången har också länsstyrelsen undanröjt det kommunala beslutet. Men vad blir motdraget? I slutet av förra veckan hade varken ordföranden eller vice ordförande i nämnden satt sig in i den senaste utvecklingen och förvaltningschefen, Ivar Pettersson, var upptagen med annat.

Annons

Thomas Johnsson valde att begära ett möte med kommunstyrelsens ordförande, Allan Ragnarsson, och kommundirektör Bengt-Olof Magnusson.

— Det här är en känslig fråga, men personligen tycker jag inte att det finns skäl att få bort Oljeshejkerna. Nu förutsätter jag att de kommer att få ett tillstånd, sa Allan Ragnarsson efteråt.

Gentemot länsstyrelsen återstår ytterligare ett par delar som handlar om att macken har byggts om till automatstation i strid mot gällande detaljplan plus ombyggnationer på tomten.

Johnsson berättar att han kommer att stämma kommunen på drygt en halv miljon kronor för de merkostnader som ärendet har orsakat.

— Vid mötet med kommunledningen gjorde jag dessutom klart att jag har för avsikt att vända mig till Justitiekanslern, JO, om miljö & bygg fortsätter att ”obstruera”.