Den skolomorganisation som kommunen planerar är ännu endast ett förslag men, om den blir verklighet, innebär den förändringar för låg- och mellanstadieskolorna i Gislaved och Smålandsstenar.

LÄS MER: Föräldrar vill ha svar

Nu har Sverigedemokraterna i Gislaved lämnat in en motion om att man vill ha en folkomröstning om omorganisationen. Enligt motionen, som har undertecknats av kommunfullmäktigeledamoten Ulf Poulsen och ordföranden Stefan Nilsson Nylén, har dialogen mellan kommunen och invånarna brustit.

– Vi tycker det är lämpligt att invånarna får komma till tals i frågan eftersom det påverkar väldigt många människors liv, säger Ulf Poulsen.

De möten som kommunen har haft om skolförändringen har inte räckt, menar Poulsen.

Annons

– Vi upplever att invånarna inte blir riktigt lyssnade på och skulle man ha en folkomröstning i frågan får man svart på vitt vad majoriteten av invånarna tycker.

Han tror samtidigt att fler inslag av direktdemokrati gör kommunen attraktivare.

Enligt Poulsen har liknande folkomröstningar genomförts i fyra av landets kommuner. Hur en eventuell folkomröstning i Gislaveds kommun ska gå till menar man är en fråga för valnämnden. Men Ulf Poulsen tror inte det är möjligt att avgränsa folkomröstningen till de föräldrar som berörs.

– Det har aldrig genomförts innan, så i så fall skulle vi vara först.

– Hestra och de andra småorterna som bara har en skola berörs väl egentligen inte och då behöver de inte rösta heller. Det är ju upp till dem, det kan inte jag bestämma.

Hur ser ni på att det kostar pengar att genomföra en folkomröstning?

– Det gör förslaget om omorganisationen också, så pengarna bör ju redan finnas. De ska ju bussa elever istället och det blir ju en kostnad av det. Genomför man omorganisationen utan folkomröstning kostar det också pengar.

Om folkomröstningen genomförs och leder till att förslaget inte blir av tror han att man istället kommer spara pengar på sikt.