Har du fyllt 40-, 50-, 60- eller 70 år så ska du ha erbjudits ett en timmes långt hälsosamtal, förutsatt att du tillhör en av regionens egna vårdcentraler. Syftet är att försöka minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar genom att gå igenom det som påverkar mest – motion, matvanor, tobak, alkohol och psykosociala faktorer.

Hälsokurvan

Alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar i länet får erbjudande om ett hälsosamtal. Samtalet, som äv..

Hälsokurvan

Alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar i länet får erbjudande om ett hälsosamtal. Samtalet, som även inkluderar provtagning, kostar 100 kronor. Under 2016 var det 37 procent som tackade ja till erbjudandet. 28 procent av alla 40-åringar, 32 procent av 50-åringarna, 36 procent av 60-åringarna och 46 procent av 70-åringarna.

Hälsokurvan bygger på Habo-modellen som praktiserats sedan 1980-talet och där har man kunnat konstatera att dödligheten i hjärtinfarkt i Habo kommun har minskat mer jämfört med Sverige som helhet.

Räddar liv

Enligt Anna Sjödin, en av fem distriktssjuksköterskor på vårdcentral Väster i Värnamo, som erbjuder samtal kring hälsokurvan, har man inte vetenskapligt kunnat bevisa att hälsokurvan faktiskt minskar dödligheten men att det finns exempel på enskilda fall där besöket fått avgörande livsavgörande betydelse.

– De vi hittar, där räddar vi faktiskt liv, säger hon.

Bland de som är listade på vårdcentral Väster så är det drygt 50 procent som tackar ja till erbjudandet. Det är betydligt fler än i länet i stort där endast 37 procent tackade ja till hälsosamtal under 2016. Men på Väster är man ändå inte nöjda, utan kommer att satsa på att ännu fler ska tacka ja till erbjudandet.

Annons

Från och med nästa år ska man erbjuda hälsosamtal vid filialerna i Forsheda och Bredaryd, vilket man tror kommer att öka intresset ytterligare. Dessutom kommer man framöver ta kontakt med patienterna för att bestämma tid för besök efter att inbjudan till hälsosamtal har skickats ut.

Undviker pekpinnar

Tack vare hälsokurvan hittar man frisk- och ohälsofaktorer på ett tidigt stadium, förutsatt att man är sanningsenlig när man fyller i den omfattande undersökningen. Genom att bara lyfta frågor kring hälsa och samtala kring ohälsofaktorer får man genomslagskraft och några fattar då beslutet att ändra på sin livsstil.

– Vi arbetar med motiverande samtal och undviker pekpinnar. Det som är mycket spännande och revolutionerande är att vi genom goda levnadsvanor och fysisk aktivitet både kan förebygga och faktiskt behandla sjukdomstillstånd. Ett mycket bra alternativ till mediciner, säger Anna.

Kan man se några tendenser inom respektive åldersgrupp?

– I dag är stress och livspussel en stor fråga för de yngre, vilket skapar många bra samtal. Vid mycket stress har vi i dag stor möjlighet att ge stöd och hjälp. Patienten får i olika former en verktygslåda med sig som hjälper dem i vardagen.

Är stress ett problem även längre fram?

– 50-åringarna lever lite lugnare eftersom barnen blivit äldre. 60- och 70-åringarna är mer medvetna om att de börjar bli äldre och många vill ha tips om goda matvanor.

Råden de får, är till mångas lättnad, inte så ingripande som de kanske befarat upplever Anna.

– Det handlar sällan om att ta bort saker, utan små förändringar över lång tid är det som ger bäst effekt. Folk blir positiva och många gånger förvånade över hur stor effekt även små förändringar över tid kan ge.