Många Bredarydsbor samlades på Ewes för att samtala om hur man vill utveckla sin ort. På onsdagskvällen bjöd kommunen nämligen in till landsbygdsdialog tillsammans med tjänstemän från kommunen, vilket 17 oktober kommer att följas av en liknande dialog med politiker.

– Det är ett politiskt beslut att vi ska ut i kransorterna. Vi har skickat ut frågor till er och har nu gjort en sammanställning på vad ni behöver i er ort, inledde landsbygdsutvecklare Anna Theorell.

Positiv befolkningsutveckling

Utvecklingschef Stina Gof började sedan med att konstatera att invånarantalet i Bredaryd med omgivande landsbygd ökade med 32 personer förra året och ligger på drygt 2 100 personer.

– Bredaryd har en positiv utveckling, men man kan önska en större utveckling i de yngre åldrarna. För personer mellan noll till 19 år ser vi en dalande kurva.

Cykelväg till Värnamo

Annons

Under kvällen lyftes många synpunkter på förbättringar upp – bland annat framfördes önskemål om en cykelväg mellan Bredaryd och Värnamo. Jesper du Rietz, förvaltningschef för tekniska förvaltningen, berättade att det finns tankar på att anlägga en cykelled eller -väg på sträckan i anslutning till den nya överföringsled för vatten och spillvatten mellan Värnamo och Bredaryd som nu byggs.

– Trafikverket är ägare, och det innebär att vi inte på eget bevåg kan anlägga en cykelväg. Vi tycker egentligen att Trafikverket ska ta den kostnaden, men kommunen försöker nu få till en samfinansiering. Bedömningen är att det skulle kosta ungefär 8 miljoner och vi skulle då betala 4 miljoner, men det är en politisk fråga som vi måste diskutera. Nästa vecka har vi tekniskt utskott, då är detta en av de frågor som jag kommer adressera.

Lägenhetsbrist

Bristen på lediga lägenheter var också en fråga som engagerade. Bland annat lyfte näringslivsföreningen fram vikten av fler lediga lägenheter:

– Det vi märker är att allt fler som söker jobb behöver lägenhet. Det här är riktigt akut.

Lars Magnusson, mark- och exploateringsansvarig, berättade om planerna på att bygga bostäder på västra delen av Häggegårdsområdet, som är tänkt att innehålla 150 lägenheter och 40 villatomter. Det finns en detaljplan sedan länge, men för att det ska bli verklighet behövs exploatörer. Man har dock beslutat att bygga 13 villatomter.

– Vi har haft startmöte för detta projekt och har en investeringsbudget på 10 miljoner. Vi ska bygga 13 villatomter. Runt årsskiftet kommer vi att köra igång med grävmaskiner. Vi öppnar också upp ett område för någon form av flerbostadshus, men där gäller att få till en exploatör.

Många förslag

Cykelvägar och lägenheter var dock långt ifrån de enda önskemålen från Bredarydsborna. Bland mycket annat lyfte man också fram önskemål om större valfrihet inom förskolan, upprustning av fotbollsplan och fritidsgård.