Kommunen har under en längre tid haft mycket svårt att rekrytera kockar med rätt kompetens till köken inom skolan och omsorgen. Inte minst har det varit svårt att hitta vikarier.

Detta har fått flera negativa konsekvenser. Flera kockar har slutat och för dem som har stannat kvar har arbetsmiljön varit mycket ansträngd. Mycket tid har lagts på att pussla scheman och eftersom 28 av 48 kök är ensamkök har anställda blivit tvungna att täcka upp vid frånvaro. Detta har inneburit en otrygghet om var man ska jobba just för dagen.

Serviceförvaltningen talar själv om "en trötthet i verksamheten" som långsiktigt hotar kvaliteten på den mat som skolungdomarna och de äldre ska äta.

Nu ska kockorganisationen - som omfattar omkring 120 kockar och måltidsbiträden - ta sig ur denna negativa spiral.

"Har det inte lätt"

En resurspool med fem heltidsanställda kockar ska bildas snarast möjligt.

— De som jobbar i dag har det inte lätt. Det här tror vi är ett sätt att komma ur den svåra situationen. Om det löser alla problem vet vi inte men det kommer definitivt att underlätta, säger Helena Ruderfors (C), ordförande i servicenämnden.

Annons

De fem kockarna i poolen kommer att ha en basplacering där man jobbar om man inte behöver fylla upp någon annanstans. För att öka säkerheten i organisationen kommer de fem kockarna inte att basplaceras på något ensamkök.

"Inte särskilt orolig"

Helena Ruderfors ser fram emot rekryteringen av de som ska ingå i poolen.

— Kommer det kompetens utifrån? Kommer det ansökningar från kockar som jobbar i privat sektor? Vad får vi för mervärde i den kompetens som kommer? Det ska bli spännande att se, säger hon.

Att vara kock innebär ju mycket mer än att kunna laga mat. Vad händer om ni inte hittar de här fem personerna?

— Då får vi hitta någon annan lösning - men jag är inte särskilt orolig, utbildade kockar vill ha heltidstjänster i dag, säger Helena Ruderfors.

Den dyrare lösningen

Nämnden hade två alternativ att välja mellan. En resurspool med fem heltidsanställda kockar beräknas kosta cirka 2,5 miljoner kronor per år. Det är 700 000 kronor dyrare än lönekostnaden för fem heltidsarbetande timanställda.

Servicenämnden ser dock en effektiviseringspotential med en egen personal motsvarande 200 000 kronor lägre övertidsuttag. Poolen blir alltså en halv miljon kronor dyrare än timanställningar.

— Långsiktigt kommer det här är att gynna kommunen genom att vi blir mer attraktiva som arbetsgivare, säger Helena Ruderfors.