Den nya skötselplanen sträcker sig tio år framåt i tiden.

– Vi har haft en skogsbruksplan innan, men nu har vi gjort en inventering och åtgärdsplan för mark som är detaljplanerad som park eller natur, säger Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare.

Planen omfattar alla allmänna kommunägda grönområden i tätorterna, alltifrån små remsor mellan hus till större naturområden nära bostäder. Däremot räknas inte klippta grönytor. I skötselplanen finns listat när åtgärder som röjning, gallring eller slutavverkning ska göras på de olika områdena.

– Det fanns behov av att ha bättre styrning på hur det ska skötas. Så när folk önskar att vi ska komma och röja så kan vi hänvisa till planen. Och vi får en överblick över hur mycket vi har att göra.

Hur har det fungerat innan?

– Vi har gjort åtgärder där folk hört av sig och klagat. Nu gör vi det utifrån verkligt behov. Vi måste prioritera utifrån våra resurser, det blir inte rättvist annars.

Hur mycket tätortsnära natur finns i kommunen?

– Massor, det är 540 hektar. Och det är jättekonstiga områden. Det kan var trångt mellan villor där man inte kommer åt.

I samband med att planen upprättades har man också gjort en inventering för att se hur utgångsläget är.

Annons

– Vi har jättemycket jobb. Vi har ju inte resurser att sköta detta som man skulle vilja.

Ett område som har varit eftersatt en längre tid är enligt Ulrika Frimodig Lust elljusspåret i Gislaved. Där har man nu i vinter röjt och tagit ner en stor mängd träd och sly. Framöver ska man även gallra i området. Att få en glesare växtlighet är fördelaktigt på flera sätt, menar Ulrika Frimodig Lust.

– För att snön ska kunna komma ner så vi kan göra skidspår, för att man ska känna sig trygg och för att belysningen ska fungera bättre. Det ska vara en balans mellan det och att det är mysigt och lummigt.

Varför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring den här typen av områden?

– För att det inte ska växa igen. Det är viktigt att de är trevliga att gå i, när det är tätortsnära. Det handlar även om biologiska värden, att det finns områden där fåglar kan häcka och bygga bo. Där barn kan leka och folk promenera.