Tio personer återfinns i nuläget på Sverigedemokraternas lista inför kommunalvalet i Gnosjö. På första plats finns Eric Westroth (SD), som sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt är andre vice ordförande i distriktsstyrelsen.

Valberedningens förslag på kommunlista i Gnosjö

1. Eric Westroth

2. Håkan Helgebring

3. Helena Elmqvist

4. Martti Steinmetz

5. Iw..

Valberedningens förslag på kommunlista i Gnosjö

1. Eric Westroth

2. Håkan Helgebring

3. Helena Elmqvist

4. Martti Steinmetz

5. Iwan Hallström

6. Daniel Elmqvist

7. Ingela Hallström

8. Olof Rydegård

9. Tom Persson

10. Ronny Andersson

– Jag tackar ju valberedningen och gruppen för förtroendet att få vara första namn på listan. I övrigt har jag inga kommentarer kring det, säger han.

Bland årets namn är det endast Helena Elmqvist som stod med på listan inför förra valet.

– Vi som har suttit under den här mandatperioden skrev in oss på en öppen lista, förklarar Eric Westroth.

Annons

På andra och tredje plats på listan finns Håkan Helgebring, som bland annat sitter i samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och Helena Elmqvist, som bland annat sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

– Håkan har ju varit ambitiös och duktig i sitt arbete. Helena har en bred politisk kunskap och har varit med i partiet under lång tid också.

Det finns inte så många kvinnor på listan. Vad tänker du om det?

– Det är klart att vi gärna hade sett fler kvinnor på listan. Vi har personligen pratat med så gott som samtliga kvinnliga medlemmar i Gnosjö och samtliga har avböjt att ställa upp. Dels finns det en generell svårighet för de politiska partierna att hitta sådana som är beredda att offra sin fritid för att arbeta politiskt. Vi kanske har en extra stor nackdel eftersom det har varit stigmatiserat att ställa upp, även om det lokalt inte har varit några problem att representera partiet.

Det finns inte så många unga med på listan heller?

– Det är inget jag har reflekterat över, men kan tänka mig att det är ett problem att få unga att engagera sig politiskt.

Det är inte så många med utländsk bakgrund heller.

– Jag har inte reflekterat över det, men så är det ju.

Skulle ni vilja ha med fler med utländsk bakgrund?

– Absolut. Varför vi inte lyckas rekrytera dem i Gnosjö vågar jag inte svara på, säger han och betonar att listan fortfarande är öppen och att man hoppas på att fylla på med fler namn.

Hur tror du att det går för ert parti i kommunalvalet?

– Det är ju jättesvårt. Jag har inte suttit med tidigare och vågar varken säga bu eller bä, men vi hoppas ju bli så stora som möjligt.