Relaterat: Klart med regionrådens nya lön

De högsta tjänstemännen, direktörerna, inom Region Jönköpings län fick mellan två och tio procent i lönelyft 2018. I kronor räknar var den största höjningen 7 300 kronor och gick till utvecklingsdirektör Kristina Athlei, men då ingår ett särskilt uppdrag. I procent räknat fick kommunikationschefen Christina Jörhall det största påslaget med över tio procents löneökning, men en del av ökningen betalas av Sveriges kommuner och landsting för ett särskilt uppdrag.

När grundbeloppet för förtroendevalda politiker höjs sker det i relation till löneökningar inom hela Region Jönköpings län. För den högsta ledningens löner finns inga tariffer att utgå ifrån utan lönen ska vara individuell och differentierad och bygger på prestationer och innehåll i tjänsten. Antal år i yrket spelar också in liksom konkurrensen och tillgång till kompetens.

Medellönen för överläkare inom Region Jönköpings län är 78 295 kronor i månaden. För allmänsjuksköterskor är medellönen 30 543 kronor i månaden och för underssköterskor vid mottagning eller avdelning är meddelönen 26 248 kronor i månaden.

Från april 2019 blir det nya löner.

Direktörernas löner 2018

Agneta Jansmyr, regiondirektör 151.000 (+5 000)

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdire..

Direktörernas löner 2018

Agneta Jansmyr, regiondirektör 151.000 (+5 000)

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 130 400 (+3 600)

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör medicinsk vård 109 300 (+3 500)

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör psykiatri, rehab 108 800 (+3 000)

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör kirurgisk vård 108 000 (+3 000)

Charlotta Larsdotter, direktör vårdcentraler Bra Liv 100 100 (+2 800)

Göran Henriks, utvecklingsdirektör, 98 200 (+2 300)

Arne Andersen, direktör verksamhet och service, 95 300 (2 800)

Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör, 92 600 (+2 000)

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, 89 300 (+7.300)

Carl-Johan Sjöberg, direktör Jönköpings länstrafik 87 000 (+2 500)

Jane Ydman, ekonomidirektör, 83 000 (+2 800)

Joakim Silva, personaldirektör, 79 200 (+2 200)

Helena Glemdal Bergkvist, IT-direktör, 82 600 (+2 400)

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 75 000 (+7 000)

Per-Ola Nilsson, verksamhetschef SMOT, 70 500 (+1500)

Siv Kullberg, kanslidirektör 67 000 (+2 000)

Fotnot: Christina Jörhall har enligt uppgift fått 5 000 kronor från SKL som bakas in i lönen. Påslaget från regionen är alltså 2 000 kronor.

Christina Athlei har ett tidsbegränsat tillägg på 5 000 kronor från regionen för ett särskilt uppdrag. Det faktiska påslaget var 2 300.

(Källa: Regionledningskontoret)

Annons