Bygglovsansökan har lämnats in för den tilltänkta tillbyggnaden av Åsenhöga skola, som ska bli en ny förskola.

— Vi hoppas att arbetet börjar efter sommaren, berättar kommunalrådet Kristine Hästmark (M).

Planen är att förlänga skolbyggnaden åt det håll där fotbollsplanen ligger i dag, en satsning kommunen avsatt 16 miljoner kronor till.

Skoleleverna och förskolebarnen kan förutom själva tillbyggnaden vänta sig en ny lekplats, ny fotbollsplan samt ny gymnastiksal också.

— Skolan byggs ut mot den nuvarande fotbollsplanen, men den vita rutan på ritningen är där en ny fortbollsplan kommer att anläggas, berättar Kristine Hästmark.

Förhoppningen är att arbetet är klart till nästa år och förskolebarnen kan flytta in till hösten.

Turerna har varit många kring den nya förskolan i Åsenhöga, vilket Vn.se berättat om. Kommunens beslut har bland annat överklagats till Förvaltningsrätten, som gav Gnosjö kommun rätt.

Så sent som på kommunens informationsmöte tidigare i år kritiserades även planerna av Åsenhögabor, som menar att politikerna inte lyssnat på deras önskemål.